pn-pt 9:30-17:00
+421 905 635 904
Войти
 
| Obchodné podmienky a ochrana osobních údajů
Stáhnout dokument

1.1. Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy (ďalej len Zmluva), uzavreté medzi spoločnosťou LEMON SPORT s.r.o. (Ďalej Predávajúci) a Kupujúcim. Jej predmetom je nákup a predaj tovaru v internetových obchodoch Predávajúceho (ďalej Internetový obchod Predávajúceho):
www.lemonsport.sk.

1.2. Vyplnením registračného alebo objednávacieho formulára v Internetovom obchode Predávajúceho dáva Kupujúci Predávajúcemu povolenie na spracovanie a uchovávanie osobných údajov a informácií o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bez povolenia Kupujúceho neposkytne tieto údaje tretím osobám, s výnimkou ľudí, zúčastnených pri platbe alebo dodávaní tovaru (banka, dopravca).

1.3. Popis tovaru má iba informatívny charakter a môže sa meniť.

1.4. Administrácia stránok si vyhradzuje právo kedykoľvek zmenu, pridať alebo odobrať položky bez upozornenia užívateľa.

1.5. Užívateľ je osobne zodpovedný za kontrolu prítomnosti tejto zmluvy zmeny v ňom.

1.6. Používanie stránok užívateľom znamená prijatie zmluvy a zmien v nej.I. Údaje o predávajúcim

LEMON SPORT s.r.o.

Sídlo: Drobného, 27, 84101 Bratislava

IČO: 

45 348 545

zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel sro, vložka č.: 62517/B, DIČ: 2022948301 

E-mailem: sales@lemonsport.sk

Telefon: +421944526645

2. Vyplnením registračného alebo objednávkového formulára v internetovom obchode dáva kupujúci predávajúcemu súhlas spracovávať a ukladať osobné údaje a informácie o nákupoch kupujúceho. Bez výslovného predchádzajúceho súhlas kupujúceho Predávajúci by nemal oznamovať tieto údaje tretím stranám, s výnimkou strán, podieľa sa na platbe alebo dodaní tovaru (banky, prepravné spoločnosti).
3. Popisy produktov slúžia iba na informačné účely a môžu sa líšiť.

II. Uzavretie zmluvy
1. Objednávka zadaná kupujúcim a prijatá predávajúcim sa považuje za uzavretie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.
2. Tovar je objednávaný prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Automatické upozornenie na objednávku nie je potvrdenie objednávky predávajúcim.
3. Predávajúci zašle potvrdenie objednávky na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v rámci 24 hodín od dátumu prijatia objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúcim musí obsahovať nasledujúce:
- názov a množstvo tovaru,
- cena,
- platobná metóda,
- spôsob doručenia,
- čas a miesto dodania.
Elektronická faktúra pre prípad platby bankovým prevodom alebo PayPal je pripojená k oznámeniu o prijatí.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že urobiť objednávku prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho kupujúcim bude byť vykladané ako prijatie týchto podmienok kupujúcim.
5. Kupujúci môže vykonať objednávku aj na tovar, ktorý nie je na sklade. V tomto prípade Predávajúci informuje kupujúceho o predpokladanom dátume dodania do skladu v potvrdení a vydaniach predbežnú faktúru za takúto objednávku.
III. Zrušenie objednávky
1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 12 hodín od okamihu jej zadania, a to telefonicky alebo zaslaním e-mailu na adresu: sales@lemonsport.sk
2. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ tovar v nej uvedený:
- už sa nevyrába,
- momentálne nie je skladom,
- oveľa drahšie.
Predávajúci bude o tejto okolnosti kupujúceho informovať e-mailom. Pokiaľ kupujúci už má zaplatil plnú cenu produktu alebo jeho časti, vráti predávajúci kupujúcemu úplnú platbu, zaplatené kupujúcim za takýto tovar, do 10 pracovných dní odo dňa odoslania vyššie uvedeného e-mailom.
IV. Doprava
1. Kupujúci má právo zvoliť spôsob doručenia pri vyplňovaní objednávkového formulára v internetovom obchode.
2. Možnosti doručenia:
- dodávka po celej SR prostredníctvom prepravnej spoločnosti (ceny sú uvedené v Platobnej a dodacej podmienky v internetovom obchode)
3. Dodacia lehota tovaru pre kupujúceho je od 1 do 10 pracovných dní, v závislosti od vzdialenosti Kupujúci zo skladu predávajúceho. Pokiaľ predajca aktuálne nemá tovar na sklade, dodacia lehota môže byť predĺžená.
4. Doprava musí zahŕňať objednaný tovar, faktúru a pokyny s uvedením dátumu predaja. okrem Predávajúci musí navyše priložiť záručný list a pokyny v jazyku výrobcu so svojimi vlastnými značkami (v cene).
5. Kupujúci získava vlastnícke právo k tovaru prevzatím dopravy, pokiaľ platba prebehla vyrobená v súlade s podmienkami dohody.
6. Pri dodaní tovaru (za prítomnosti zamestnanca kuriérskej spoločnosti) kupujúci skontroluje stav obal. V prípade viditeľného poškodenia obalu kupujúci neprijíma dodávku a nehlási to skutočnosť. Kupujúci musí ďalej informovať predávajúceho e-mailom do 24 hodín od okamihu prijatia poškodenej objednávky. Pokiaľ kupujúci zistí akékoľvek mechanické poškodenie, spôsobené prepravou tovaru po otvorení obalu, je kupujúci povinný informovať predávajúceho ďalej e-mailom alebo telefonicky do 24 hodín od prijatia takejto objednávky poškodenia. Vrátenia odoslané neskôr kvôli mechanickému poškodeniu nebudú brané do úvahy.
7. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť počtu balíkov podľa spôsobu doručenia, ktorý podpíšete sa v okamihu dodania tovaru kuriérovi. Pokiaľ kupujúci zistí, že doprava nebola dokončená, Kupujúci neprijíma dodávku, inak stráca právo na reklamáciu v plnej výške vykonania objednávky!
8. Pokiaľ kupujúci odmietne tovar prevziať bez vážneho dôvodu, hradí náklady kupujúceho služby spojené s dopravou tovaru kupujúcemu, vrátane dodávky späť predávajúcemu a služby prepravcu/mail pre tovar zaslaný na dobierku (ak existuje). Pokiaľ cena produktu už bola zaplatená kupujúcim, má predávajúci právo na úhradu nákladov uvedených v tomto článku zaplatením náhrada.
V. Spôsob platby
1. Kupujúci má právo zvoliť platobnú metódu pri vyplňovaní objednávkového formulára v internetovom obchode.
2. Platobné možnosti:
- bankový prevod na účet predávajúceho vopred,
- kreditná karta
- kreditná karta využívajúca PayPal (+ 4%)
- dobierka pri dodaní prepravcovi.
3. V prípade platby na dobierku sa náklady na kuriérske služby pripočítavajú k kúpnej cene, podieľajúcej sa na procese dodania. Cena týchto služieb je uvedená v časti Platba a doručenie do Online obchod.
4. Pokiaľ kupujúci pri dodaní tovaru nedodrží platobné podmienky v súlade so zmluvou, Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy a požadovať, aby Kupujúci uhradil náklady s tým spojené dodanie kupujúcemu, vrátane dopravy späť predajcovi. a prepravné / poštové služby pre balíky, zaslané na dobierku (ak je k dispozícii).
5. Platba musí byť vykonaná pred otvorením balíčka kupujúcim.
VI. Záruka a vrátenie
1. Na každý produkt sa vzťahuje záruka po dobu 24 mesiacov od dátumu jeho prijatia kupujúcim.
2. Všetky výnosy musia byť hodnotené najlepším možným spôsobom av súlade s platnými predpismi právne predpisy.
3. Pri dodaní tovaru (za prítomnosti zamestnanca kuriérskej spoločnosti) kupujúci skontroluje stav obal. V prípade viditeľného poškodenia obalu kupujúci neprijíma dodávku a nehlási to skutočnosť. Kupujúci musí ďalej informovať predávajúceho e-mailom do 24 hodín od okamihu prijatia poškodenej objednávky. V prípade vážneho poškodenia by mal kupujúci postupovať opatrne skontrolovať tovar. Ak sú zistené výrobné vady, musí kupujúci vytvoriť ich zoznam vady v písomnej správe a odoslaní na e-mailovú adresu predávajúceho: sales@lemonsport.sk
4. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa vzťahuje výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré nie sú spôsobené nesprávnym alebo neodborná manipulácia, používanie tovaru v rozpore s jeho účelom alebo pokynmi, nesprávny výber veľkosti, úmyselné alebo neúmyselné mechanické poškodenie alebo prirodzené opotrebenie.
5. Kupujúci stráca právo na uplatnenie záruky, pokiaľ:
- Kupujúci neposkytne potvrdenie o zaplatení tovaru (originál faktúry), záručný list s dátumom nákupu od predávajúceho (posledná stránka príručky) a neukladá pôvodné pokyny od výrobcu s príslušnými poznámkami,
- záručná doba vypršala,
- Kupujúci tovar mechanicky poškodil,
- Kupujúci nedodržiava pravidlá skladovania, montáže, demontáže, prepravy, používania a manipulácie s vrátenými položkami, ako je uvedené v pokynoch.
6. Kupujúci nemá právo reklamovať vady, o ktorých bol kupujúci vopred informovaný. Predávajúci alebo o ktorých by mal byť kupujúci informovaný na základe okolností, za ktorých k nemu došlo Dohoda.
7. Poradie akcií pri návrate:
a) bezodkladne informujte predávajúceho e-mailom: sales@lemonsport.skpopíšte podstatu poškodenia a priložte fotografie chybných dielov a kópiu certifikátu z platba za tovar, záručný list a kópie stránky s pokynmi a poznámkami výrobcu;b) pokiaľ nie je možné vzdialene vyhodnotiť návratnosť a je vyžadované ďalšie overenie, zašlite tovar za svoje faktúra s potvrdením o zaplatení tovaru, záručný list, vrátane stránky s pokynmi predávajúceho, na adrese: Drobnego, 27, 841 02 Bratislava.
8. V prípade, že je nárok kupujúceho oprávnený, odstráni predávajúci prípadné chyby na svoje vlastné náklady resp. vymení tovar za nový a odošle ho kupujúcemu, a to aj na vlastné náklady. Pokiaľ to nie je možné, Predávajúci kupujúcemu plne vráti peniaze.
9. V prípade protiprávnosti reklamácie kupujúceho vráti predávajúci kupujúcemu tovar na náklady Kupujúci. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho náhradu všetkých nákladov s tým spojených proces, okrem iného vrátane nákladov na odbornosť a nákladov servisných stredísk, v sadzbách, účinné v čase vyhodnotenia návratnosti.
10. Pozor! Uschovajte originálnu príručku výrobcu v pôvodnom jazyku s poznámkami posledná strana. Je nutné vrátiť tovar Predávajúcemu v záručnej dobe. požiadavka.

VII. Ukončenie dohody a Právo
Kupujúci má právo vypovedať Zmluvu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ kupujúci uplatní právo na ukončenie zmluvy za podmienok uvedených nižšie, predávajúci uhradí náklady Celá hodnota vráteného tovaru kupujúceho:
• Upozornite nás prosím na akékoľvek odmietnuté položky e-mailom: sales@lemonsport.sk a zavolajte nám na telefón + 421944526645 a dohodnite sa na spôsobe vrátenia tovaru k nám,
• tovar (vrátane všetkých jeho častí), ktorý nám bol vrátený v súlade s vyššie uvedeným odsekom, musí byť balený rovnakým spôsobom ako pôvodný obal doručený kupujúcemu a nesmie byť viditeľné známky použitia a musí byť úplný (a musí zahŕňať úplnú sadu príslušenstva, záruku kupón , príručka výrobcu v pôvodnom jazyku, pokyny), s výhradou ustanovenia potvrdenie platby za vrátený tovar,
• náklady spojené s doručením znáša plne kupujúci,
• Kupujúci hradí náklady predávajúceho spojené s dodaním tovaru kupujúcemu, vrátane nákladov, na dobierku (ak existuje),
• platba zaplatená kupujúcim za tovar je vrátená kupujúcemu bankovým prevodom do 10 pracovných dní od dátumu vrátenia tovaru predávajúcemu,
• Predávajúci má právo na náhradu všetkých nákladov spojených s doručením zaslaného balíka na dobierku, vratná (ak existuje),
• v prípade porušenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok Predávajúci, bohužiaľ, nemôže prijať ukončiť zmluvu a vrátiť tovar kupujúcemu.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kupnej zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

VIII. Záverečné ustanovenia
Predávajúci má právo tieto podmienky čas od času meniť a/alebo dopĺňať. Povinnosť predávajúceho oznamovať zmeny písomne sa považuje za dokončené zverejnením zmenených a/alebo pozmenených podmienok v internetovom obchode:
www.lemonsport.sk
Spracovanie osobných údajov

  Добавить файл
  Выберите файл с расширением (doc, docx, xls, xlsx, txt, rtf, pdf, png, jpeg, jpg, gif) и размером, не превышающим 20 МБ.
  Máte dotazy nebo návrhy ke zlepšení naší práce? Vyplňte níže uvedený formulář a brzy budete náš manažer odpoví. Uveďte správné kontaktní informace.

  Můžete také připojit fotografii nebo podrobnosti pro fakturaci v níže uvedeném formuláři.
   Добавить файл
   Выберите файл с расширением (doc, docx, xls, xlsx, txt, rtf, pdf, png, jpeg, jpg, gif) и размером, не превышающим 20 МБ.
   Выберите упаковку для вашего заказа
   Если вы хотите упаковать каждый товар отдельно, добавьте в заказ несколько упаковок. Пожелания к упаковке, цвет ленточки и возможность выбора цветной бумаги можете уточнить у менеджера при подтверждении заказа.

   Неверный информационный блок

   'api:auth.ajax' is not a component